Bencin iz vode in zraka...

Bencin iz vode in zraka

Air Fuel Synthesis (AFS) je majhno angleško podjetje, ki je razvilo postopek za pridobivanje goriva iz fodne pare in CO2. Postavili so tudi demo reaktor v katerem poskusno proizvajajo majhne količine takega goriva.

Sama tehnologija ni nova, saj so jo uporabljali že Nemci med 2. svetovno vojno za proizvodnjo goriva iz premoga. AFS je poseben, ker gorivo proizvaja iz atmosferskega CO2, in s tem odstranjuje toplogredn plin iz atmosfere s pomočjo obnovljivih virov energije.

Bolj natančen postopek je opisan na tej povezavi.

Za bodrobnejše informacije poskrbi YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCR35EES-2g0uAJd3oZiM3sg

Lotus preizkuša sintetično gorivo proizvedeno na ta način:
https://www.contracthireandleasing.com/car-leasing-news/lotus-explores-afss-synthetic-fuel-solution/