Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so pomembni zato, ker ne obremenjujejo okolja.

Če z vetrnico pretvarjemo veter v električno energijo, ne povzročamo podnebnih sprememb. Enako velja za energijo pridobljeno iz sonca, vode, geotermalne energije...

Je biodiesel tudi obnovljivi vir energije?
Biodiesel pridobivajo iz rastlin (npr. oljne repice), ki za svojo rast potrebujejo CO2. Jemljejo ga iz ozračja. Ko biodiesel v motorju zgori, se CO2 spet sprosti - tako kroženje pa ne povečuje količine CO2.

Solarna energija
po 20-letnem zatonu ponovno pridobiva na veljavi. Možnosti za njeno uveljavitev so danes bistveno večje. Pred 20 leti je bila problem samo visoka cena nafte, danes pa poleg tega tudi obstaja možnost, da nafte ne bo več.