Metan hidrat za odstranjevanje CO2 iz zraka

Metan hidtat je mogoče še najbolj znan kot goreči led. Gre za zaledenelo strukturo, v kateri je ujet metan.

Metan hidrat

Tega materiala je kar precej in predstavlja velik energetski potencial. Tehnologije za izkoriščanje se še razvijajo. Iz ECO stališča je zanimiva metoda, ki po posebnem postopku z dodajanjem CO2 izriva metan iz teh materialov. Zadeva bi bila lahko dovolj donosna, da lahko prišlo do komercialne uporabe, pri čemer je navdušujoče, da bi postopek krepko pripomogel pri odstranjevanju toplogrednih plinov iz ozračja.

http://cleanleap.com/fire-and-ice-will-methane-hydrates-be-future-energy-or-bring-next-apocalypse

Pri vsem tem je pereča tudi nevarnost sproščanja metana zaradi toplenja "permafrosta", ki je verjetno vzrok za nastajanje velikih lukenj v Sibiriji. Pri tem metan v atmosferi deluje mnogo bolj škodljivo od CO2.

Metane sinkhole