Sateliti snemajo izpuste CO2

CNN je v prispevku predstavil, kako z modernimi tehnologijami dvakrat dnevno posnamejo izpuste CO2 po celem svetu. Rezultat je animacija, ki dinamično prikazuje sprmembe CO2 v armosferi.