Energetika v Sloveniji

Energetika je eno od glavnih področij, ki bodo morale doživeti bistvene spremembe zaradi perečih ekoloških problemov. Tako na področju novih virov, drugačne proizvodnje in tudi varčevanja pri porabi.