Fosilna goriva

Opustitev fosilnih goriv je glavna naloga pri reševanju problemov s klimatskimi spremembami. Naloga pa nikakor ni enostavna, saj moramo zmanjšati njihovo porabo na nekaj odstotkov trenutnih količin. Časa pa ni na pretek, saj se neizbežno približujemo točki, pri kateri se bo ozračje ogrelo do te mere, da se ne bo moglo več ohladiti (tipping point). Predvidevajo, da bi jo lahko dosegli že do 2050.

Ohrabrujoče je, da je vedno manj nasprotnikov teorije segrevanja ozračja in da so k reševanju klimatskih sprememb resno pristopili največji onasneževalci, kot sta Kitajska in ZDA.

Keep It In The Ground
Pomembno vlogo igra tudi angleški The Guardian s kampanjo #KeepItInTheGround, s katero promovira povsem nove pristope pri čim hitrejšem prenehanju uporabe fosilnih goriv. Med drugim poziva tudi pomembne ustanove in vlagatelje, da odprodajo svoje deleže v naftnih družbah. Med drugimi je angleška cerkev že prodala svoj delež v družbi Soco.

Pomembna (če ne ključna) prelomnica na tem področju je Papeževa enciklika, ki poziva k urgentnemu reševanju tega problema.