Urad vlade za podnebne spremembe

Vlada naj bi še v letu 2009 ustanovila Urad vlade za podnebne spremembe, ki naj bi na horizontalni ravni usklajeval politike trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb.

Članica Medvladnega foruma ZN za podnebne spremembe Lučka Kajfež Bogataj je po srečanju poudarila, da bodo podnebne spremembe povezale različne resorje, tako v smislu blaženja podnebnih sprememb kot tudi prilagajanja.

"Podnebne spremembe namreč postajajo gospodarski in kmetijski problem ter problem nacionalne varnosti. Za trajnostni razvoj je potreben trajnostni dialog," je prepričana klimatologinja.

Kot je na novinarski konferenci po srečanju poudaril Pahor, finančna in okoljska kriza nista dva konfliktna pač pa dva paralelna izziva. Kajfež Bogatajeva pa je prepričana, da je za reševanje obeh kriz pomemben vložek v znanje. "Novo znanje in boljša organiziranost znanja, ki ga imamo, sinergistično delujeta na obe krizi," je dodala.

Povzeto po: http://www.siol.net/slovenija/znanost_in_okolje/2009/04/urad_podnebne_spremembe.aspx