Energy Chrysis

Back to the Future of Wind Energy Technology with Paul Gipe

Veter in nove tehnologije? Kljub navidezni renesansi je novih tehnologij zelo malo.

Paul Gipe sledi razvoju na področju veterne energije že 40 let.

Svoje izkušnje je vsa leta predstavljal na njegovi spletni strani in knjigah, ki jih je izdal.

http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=619

Syndicate content