Vertical farming

Konec 60ih let je bilo 3,6 milijarde ljudi in v šolah so učili, da smo dosegli zgornji prag, ki ga planet prenese.
50 let kasneje se je populacija podvojila. Soočamo se s krizami vseh vrst. Ena od teh je prehranska kriza.

Vse bolj je jasno, da pridelava hrane na izčrpani zemlji ne bo zadostovala za podrebe rastoče populacije. Hkrati povzroča prehrana temelječa na mesu velike podnebne in zdravstvene probleme. Toplogredni plini in bolezni, ki izhajajo iz ekstenzivne živinoreje grozijo že danes, v prihodnosti pa nedvomno ne bodo več omogočali prehrane, kot jo poznamo danes.

Zato se pojavljajo tehnologilje, ki bi omogočile premostitev teh problemov in zagotovile preživetje človeštva brez apokaliptičnih posledic.

Industrijska pridelava hrane v vertikalnih rastlinjakih je ena od rastočih vej. Še posebej Aquaponika, kjer se gojenje zelenjave združuje z bazeni za gojenje rib je že nekaj let zelo perspektivna metoda.